наши продукты

D&Q Mining - высокотехнологичная компания, объединяющая исследования и разработки, производство и продажи. Она предлагает такие зрелые продукты и решения, как дробилки, производство песка, фрезерное оборудование, мобильные дробильные станции и т. Д., Для щебня, горнодобывающей промышленности и переработки отходов.

дробилки за горско стопанство

Дробилки Megatron

производството на машини и работни устройства за прикачане към трактори с приложение в горското стопанство. Днес компанията произвежда широка гама продукти, като дробилки, лебедки, форски

More

Дробилки за дървесина производство, ремонт и поддръжка

Дробилки за дървесина производство, ремонт и поддръжка.80 харесвания · 1 говорят за това.Ние се занимаваме с производство на дробилки за дървесина също...

More

Горско стопанство Уикипедия

Sep 16, 2007· Горското стопанство е отрасъл на икономиката, част от селското, горско и рибно стопанство, който обпваща отглеждането на гори, дърводобива в естествени и изкуствени гори и събирането на диворастящи горски продукти.

More

Регионални дирекции на горите

Проект № bg05sfop001-2.006-0039-co1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по

More

Горско и ловно стопанство ( лов и риболов ). Градина и

Горско стопанство лов и роболов, рибарство, рибарски пособия, дървообработване, добив

More

Цени на производител на вътрешен пазар на продуктите от

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубриката Статистически данни Селско и горско стопанство Горско стопанство в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и

More

Безплатна снимка : дърво, гора, машина, горско стопанство

Изтегляне Безплатна снимка : дърво, гора, машина, горско стопанство, сеч, DAF, горско

More

Служител на Държавно горско стопанство е организатор на

Feb 17, 2021· От Държавното горско стопанство в Сандански са изискали писмени обяснения на техния служител, който е сочен като организатор на купона. "За нас е

More

Използван ‪‬ ‪Машини за горско стопанство‬ за продажба

Употребявани Ферма Машини за горско стопанство за продажба Всички марки на най-добрите цени

More

Горско стопанство АКАДЕМИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика. Прочетете още...

More

Дробилки Megatron За нас Megatron

производството на машини и работни устройства за прикачане към трактори с приложение в горското стопанство. Днес компанията произвежда широка гама продукти, като дробилки, лебедки, форски

More

Използван ‪‬ ‪Машини за горско стопанство‬ за продажба

Употребявани Ферма Машини за горско стопанство за продажба Всички марки на най-добрите цени

More

Изпълнителна агенция по горите Документи

Заповед № 128/18.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

More

СИДП СИДП

ПРОЦЕДУРА № 2021-33: Открит конкурс за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите –сеч, разкройване на

More

ТП „Държавно горско стопанство Белово”

ТП „Държавно горско стопанство Белово” ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА

More

ДГС Варна ДГС Варна

Горско стопанство. Спешен телефонен номер за сигнали при съмнения за АЧС: 0885 807 799. Актуални новини

More

СТОПАНСТВА uzdp.bg

Обявления за предварителна информация ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛИН ПЕЛИН” Адрес: гр. Елин Пелин 2100, Софийска област . Тел: 0725/ 66 001 . Eлектронна поща: [email protected]

More

ДГС Тунджа ДГС Тунджа ЮИДП "Югоизточно Държавно

Държавно горско стопанство “Тунджа”, стопаниства обща площ 22 472 ха., от тях ДГФ- 16 290 ха; ОГФ-3 912 ха; ЧГФ- 2 214 ха и др. собственост- 56 ха.

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 359 32 643470 359 32 643470; Организира и провежда търгове за добив и продажба на дървесина. Осъществява ползване и търговия с недървесни горски продукти и фиданки.

More

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС Горско стопанство

Горско стопанство предлага 30 000 м3 дървесина за огрев на 22 населени места, реализира продукция от над 1000 т годишно от складовата си база, осигурява дървесина за огрев на училища, детски

More

ДГС Мъглиж ДГС Мъглиж ЮИДП "Югоизточно Държавно

Горските територии, които се стопанисват от Държавно горско стопанство гр. Мъглиж са с площ 25839,4 ха. Релефът на стопанството е много разнообразен и

More

ДГС Селище

ДГС ”Селище” се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича р.

More

Факултет Горско стопанство Лесотехнически университет

Специалността „Горско стопанство”, като основна за едноименното професионално направление, е акредитирана от Националната агенция по оценяване и

More

Сортови семена София АД Селско и горско стопанство

Сортови семена София АД е едно от най-старите предприятия в България за производство и търговия на сортови семена и посадъчен материал за нуждите на селското стопанство. Фирмата разполага с бази за производство и

More