otazky-a-odpovedi-od-2017Novou sérii ODPOVĚDÍ na dotazy ohledně projektu ZEVO Cheb jsme pro Vás připravily právě zde,vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od ledna r. 2017. TEREA Cheb s.r.o. podniká v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou....
studie-prinosu-zevo-cheb-z-hlediska-sklenikovych-plynu Vysoké učení technické v Brně a Ústav procesního a ekologického inženýrství jsou autory studie „Vyhodnocení přínosu ZEVO Cheb z hlediska produkce skleníkových plynů“. Zdokumentovali, že za současného stavu, tedy bez...
otazky-a-odpovedi-od-2016  Odpovědi na otázky ohledně projektu ZEVO Cheb, vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od r. 2016. Firemní politikou společnosti TEREA Cheb s.r.o. vždy bylo a je podnikání v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni,...
ZEVO není spalovna… V Radničních listech č.11/2016 si mohli čtenáři přečíst článek, s názvem „Spalovna v Chebu -  rozloučení s oponenty proběhlo v tichosti“. Vzhledem k prezentovaným omylům a nesprávným názorům autorů, nabízíme čtenáři v následujících...
k-clanku-horko-kolem-spalovny-bude-i-letosK článku: „Horko kolem spalovny bude i letos“,zveřejněném v Radničních listech č.1/2017. O likvidaci směsného komunálního odpadu a o neudržitelnosti jeho neustálého vyvážení na skládku odpadů, se v české společnosti diskutuje již mnoho let. Je tomu...

AKTUALITY

Scroll to top